Jogi közlemények


A geospace.hu Weboldalt a Netspring Internet Kft. üzemelteti.

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető nem felel.

A Weboldalon olvasható felhasználói véleményeket az üzemeltető nem ellenőrzi, ebből kifolyólag az ott olvasható véleményekért semmilyen felelősséget nem vállal, és amennyiben tudomására jut hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

GEOSPACE WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1. A Weboldal használatának megkezdésével Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, Ön nem jogosult használni a Weboldalt. Amennyiben Ön a jelen Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult az Ön felhasználói hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel és más felhasználókkal szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

2. A Weboldal nyilvános, azt bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a Weboldalon, sem annak Fórumain elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység, marketing, direkt marketing folytatására. Az üzemeltető a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Ön által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tartalmat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3. A Weboldalt az üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes tartalmak, hozzászólások törlésére, felhasználók hozáferesének felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni az elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen.

5. Ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő, kérjük, hogy ezt azonnak jelezze nekünk. Amennyiben az üzemeltető a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információ eltávolításáról.

6. Az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ön tartozik felelősséggel. Ön köteles gondoskodni arról is, hogy az Ön által elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.

7. A Weboldallal kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Bezár
x
x
Belépés
Belép mégsem
Új felhasználó
Regisztrálok »
menu
Új pontot ide Hol vagyok? Itt kezdj
Nagyít (+) Kicsinyít (-)
Térkép Műhold Hibrid
Teljes képernyő
Bezár

Az éppen látható térkép direkt linkje:

Küldd el barátaidnak mailben, ird be fórumokba!

Beillesztési kódja:

Épitsd be a térképet blogodba, weboldaladba!

Cimkére szűrt térkép:

Példa

Egy tag saját térképe:

Példa


Térkép Műhold Hibrid Felszín
     
Bezár
a.) Nyomj a térképre az egér jobb gombjával, ahová szeretnéd a pontot elhelyezni. Válaszd ki a menüből az "új pont ide" menüpontot.

b.) Vagy írd be a címet ide:
Tipp: Geokordinátát is megadhatsz Pl.:47.52,21.62